Systemy erp

Systemy klasy ERP to według definicji systemy pozwalające na kompleksowe planowanie i zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa. Nasza firma zajmuje się wdrożeniami i bieżącą obsługą serwisową programów służących do zarządzania przedsiębiorstwem. Korzystając z naszego doświadczenia, możemy zajmować się obsługą małych firm jak i organizacji liczących kilkuset pracowników.
Poniżej znajduje się krótka charakterystyka systemów, których wdrożeniami i obsługą zajmuje się nasza firma.Asseco WAPRO
Oprogramowanie Asseco WAPRO to komplet rozwiązań do zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach. Aplikacje Asseco WAPRO wspierają pracę w następujących dziedzinach – sprzedaż i magazyn, finanse i księgowość, kadry i płace, środki trwałe, podatkowa książka przychodów i rozchodów, relacje z klientami. Powyższe moduły są ciągle zmieniane i udoskonalane zgodnie z potrzebami klientów i ciągle zmieniającymi się przepisami. Systemy Asseco WAPRO dostępne są w liniach produktowych przeznaczonych dla różnej wielkości firm. Linie różnią się między sobą liczbą wchodzących w skład modułów i funkcjonalnością. Rozpoczynając pracę na Asseco WAPRO START można łatwo, wraz z rozwojem przedsiębiorstwa, migrować do bogatszej funkcjonalnie linii BIZNES czy najbardziej rozbudowanej linii PRESTIŻ wyposażonej w możliwości analiz. Linie produktowe pozwalają na wybór najodpowiedniejszego pakietu do zarządzania, zgodnie z wielkością i potrzebami firmy.

1
WF-Mag – wersja dla DOS i Windows (SQL): Program WF-Mag przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji towarowo-wartościowej w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych, o różnym profilu działalności. Pozwala na wspomaganie sprzedaży poprzez rozbudowany system wariantów sprzedaży, cenników, upustów, kontrolę zobowiązań i należności. Oprócz tego ułatwia analizę przepływu towarowego, poprzez możliwość tworzenia różnorodnych zestawień przychodów i rozchodów towarów w dowolnym okresie.
2
WF-KaPer wersja dla DOS i Windows (SQL): Jest systemem przeznaczonym do prowadzenia księgowości opartej na księdze przychodów i rozchodów lub ryczałtowej ewidencji sprzedaży. Program umożliwia obliczanie i drukowanie deklaracji podatkowych, rozliczanie prywatnych samochodów, emisję dokumentów księgowych i wiele innych. WF-KaPeR zawiera mechanizm ewidencjonowania środków trwałych oraz odliczania miesięcznych odpisów amortyzacyjnych. Umożliwia ewidencję wyposażenia zakupionego dla potrzeb firmy nie sklasyfikowanego jako środki trwałe. W zależności od wariantu program pozwala także na obsługę wynagrodzeń oraz tworzenia deklaracji dla ZUS i Urzędu Skarbowego.
3
WF-Fakir: WF-FaKir to program przeznaczony do prowadzenia księgowości - umożliwiający m.in. dekretację i księgowanie dokumentów, ewidencję VAT oraz rozrachunków, a także tworzenie zestawień, analiz i wydruków.
4
WF-Gang wersja dla DOS i Windows (SQL): System przeznaczony do prowadzenia ewidencji kadrowej, naliczania wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz prowadzenia związanych z zatrudnieniem pracowników, rozliczeń z Urzędami Skarbowymi i ZUS.
5
WF-bEST: Program przeznaczony do prowadzenia rozbudowanej ewidencji majątku trwałego, obsługi inwestycji oraz automatycznego naliczania odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem operacji takich jak: modernizacja, przeszacowanie, sprzedaż, likwidacja oraz korekta umorzeń.
6
WF-CRM: System przeznaczony do zarządzania relacjami z klientami. Jest narzędziem pozwalającym usprawnić ogrom działań niezbędnych do pozyskiwania i utrzymywania dobrych relacji z klientami.
  • Zostań naszym fanem na facebook:

Sign in form