Systemy crm

Zarządzanie relacjami z klientami lub System relacji z klientami, CRM (ang. Customer Relationship Management) – to zestaw procedur i narzędzi istotnych w zarządzaniu kontaktami z klientami. CRM jako przyjęta strategia działania koncentruje się na wspieraniu czynności marketingowych, procesu sprzedaży oraz wszelkich działań związanych z obsługą klienta poprzez skierowanie uwagi wyłącznie na potrzeby konsumenta, ze szczególnym uwzględnieniem wykształconych kulturowo wzorców zachowań.OKAY CRM
OKAY CRM to prosty w obsłudze program do zarządzania relacjami z klientami. Zwiększa wydajność pracowników, oszczędza czas pracy i wpływa na wzrost satysfakcji klientów. Umożliwia m.in. stworzenie kompletnej bazy wiedzy o Klientach, automatyzację czynności związanych z komunikacją z Klientami (korespondencja seryjna, e-mailingi), kontrolę zadań oraz raportowanie.

1
Zarządzanie wiedzą o kontrahentach - gromadzenie dowolnych informacji nt. kontrahentów
2
Historia kontaktów - gromadzenie całej historii kontaktów z kontrahentem
3
Zarządzanie dokumentami - gromadzenie w formie elektronicznej wszelkich dokumentów dotyczących kontrahentów.
4
Baza dokumentów wzorcowych - baza dokumentów wzorcowych umożliwia stworzenie listy najczęściej używanych dokumentów
5
Delegowanie zadań - przydzielanie i kontrola realizacji zadań wobec danego kontrahenta
6
Raportowanie - OKAY CRM posiada zdefiniowaną listę kilkudziesięciu raportów
7
Zarządzanie projektami - umożliwia pełną kontrolę realizacji złożonych procesów w firmie
8
Zarządzanie listami - tworzenie list kontrahentów spełniających określone warunki (np. przynależności do określonych grup, branż, itp.)
9
Zarządzanie kampaniami - funkcja ta doskonale nadaje się do sprawdzania efektywności kampanii marketingowych
10
Współpraca z Ms Office - umożliwia między innymi korespondencję seryjną oraz import danych z Excela oraz Outlooka oraz import / eksport emaili
11
Deduplikacja danych - inteligentne wyszukiwanie duplikatów kontrahentów bez względu na to w jaki sposób zapisano nazwę kontrahenta
12
Kreator Wdrożenia - jego głównym zadaniem jest łatwa konfiguracja OKAY CRM
13
Możliwość dostosowania widoku pracy - jedną z ciekawszych funkcji OKAY CRM jest możliwość konfigurowania widoków kontrahentów, osób, projektów, historii czy zadań w Formularzu Głównym
14
System praw dostępu - każdy z użytkowników posiada określone uprawnienia do poszczególnych obiektów (kontrahent, osoba, projekt itd.)
15
Pola wymagalne - pola wymagalne (oznaczone na formularzu kolorem niebieskim) muszą być uzupełnione przez użytkownika w trakcie dodawania lub edycji danych
16
Szybkość i łatwość obsługi - program został wyposażony w wiele narzędzi ułatwiających pracę i przyspieszających wprowadzanie danych
17
Integracja z systemami do zarządzania przedsiębiorstwem - OKAY CRM w wersji 2.0 umożliwia współpracę z wieloma systemami wspomagającymi zarządzanie przedsiębiorstwem (CDN Optima, WF-Mag, SubiektGT oraz z innymi na życzenie)
18
Import Emaili - system umożliwia regularne importowanie danych (wiadomości email) ze skrzynki programu MS Outlook (Inbox, Sent Items) lub Thunderbird (Inbox)
19
Zadania i terminy w kalendarzu - każde wprowadzone do OKAY CRM zadanie może być jednocześnie widoczne w profesjonalnym graficznym kalendarzu. Wymaga to jednego kliknięcia myszki
20
Wysyłanie emaili - kliknięcie myszką w jakimkolwiek miejscu programu na adres email powoduje automatyczne utworzenie nowej wiadomości emaila
21
Współpraca z Microsoft Excel - dane na temat kontrahentów przechowywane w arkuszach programu Microsoft Excel mogą uzupełnić tworzoną bazę danych


Prezentacja rozwiązania OKAY 2.0

Szczegłowy opis przykładowej funkcjonalności zawartej w oprogramowaniu OKAY CRM 2.0

Strona producenta oprogramowania  • Zostań naszym fanem na facebook:

Sign in form