exchange server

Obecnie każde przedsiębiorstwo wymaga, by stosowane przez nie narzędzia komunikacyjne były tanie i wszechstronne. Microsoft Exchange Server 2010 zapewnia nowy poziom niezawodności i wydajności, udostępniając funkcje, które upraszczają zarządzanie, zabezpieczają komunikację oraz — co szczególnie atrakcyjne dla użytkowników — pozwalają na większą mobilność bez zakłócania pracy. Microsoft Exchange, najważniejszy element rozwiązania ujednoliconej komunikacji firmy Microsoft, od dawna jest chętnie używany przez organizacje chcące udostępnić rozbudowaną funkcjonalność komunikacji i zapewnić jej dużą wydajność. Najnowsza wersja Exchange pozwala uzyskać lepsze wyniki biznesowe, umożliwiając skuteczne kontrolowanie kosztów wdrożenia, zarządzania i utrzymywania zgodności z uregulowaniami. Exchange udostępnia również zintegrowane funkcje chroniące przed wyciekiem informacji. Łącznie funkcjonalności te tworzą najlepsze rozwiązanie komunikacji i współpracy dostępne na rynku.

Ogólny opis systemu:

1
Kalendarz i planowanie spotkań dla zespołu
2
Szyfrowanie i podpisywanie poczty z wykorzystaniem kluczy publicznych/prywatnych
3
Foldery publiczne
4
Filtry antyspamowe
5
Praca w konfiguracjach klastrowych
6
Outlook Web Access i Outlook Voice Access
7
Osobisty, automatyczny asystent poczty głosowej
8
Ujednolicony dostęp do poczty elektronicznej, poczty głosowej, wiadomości błyskawicznych i SMS-ów, dzięki czemu użytkownicy mogą się komunikować w wybrany sposób z dowolnego miejsca
9
Funkcji MailTips, informującej użytkowników przed kliknięciem przycisku wysyłania o szczegółach wiadomości, które mogą spowodować jej niedostarczenie lub wysłanie pod niewłaściwy adres

Protokoły komunikacyjne oraz dostępu dla użytkowników:

1
SMTP
2
IMAP4
3
X.400
4
POP3
5
HTTP - dostęp web (Outlook Web Access)
6
MAPI w tym wersja RPC over HTTP czyli tunelowanie RPC w kanale HTTP

Microsoft Exchange Server 2010 – korzyści:

1
Elastyczność wdrożenia i możliwość wyboru jego typu
W Exchange Server 2010 są dostępne nowe, elastyczne opcje wdrożenia, dzięki którym można udostępnić użytkownikom rozbudowaną funkcjonalność w sposób najlepiej dostosowany do potrzeb biznesowych lub technologicznych.
2
Uproszczona funkcjonalność wysokiej dostępności i odzyskiwania po awarii
W Exchange Server 2010 zastosowano podejście mające na celu uproszczenie funkcji wysokiej dostępności i odzyskiwania po awarii, co zapewnia to niespotykaną dotąd niezawodność i ułatwia zapewnienie nieprzerwanej działalności firmy.
3
Łatwiejsze zarządzanie i mniejsza potrzeba korzystania z pomocy technicznej
W Exchange Server 2010 wprowadzono nowe funkcje umożliwiające samodzielne wykonywanie często spotykanych zadań przez użytkowników bez potrzeby kontaktowania się z pomocą techniczną.
4
Większa mobilność i elastyczność dostępu
Exchange Server 2010 udostępnia udoskonaloną uniwersalną skrzynkę odbiorczą, zapewniającą użytkownikom dostęp do wszystkich formkomunikacji biznesowej z jednej lokalizacji.
5
Mniejsze obciążenie skrzynek odbiorczych i większa wydajność
W Exchange Server 2010 wprowadzono nowe funkcje pozwalające podnieść wydajność, dzięki którym użytkownicy mogą wydajniej organizować i priorytetyzować zawartość skrzynek odbiorczych.
6
Transkrypcja standardowej poczty głosowej
W Exchange Server 2010 użytkownicy mogą odbierać wiadomości głosowe z podglądem tekstowym.
7
Uzyskanie i utrzymanie zgodności z uregulowaniami
Exchange Server 2010 udostępnia nową, zintegrowaną funkcję archiwizacji, która ułatwia uzyskanie zgodności z uregulowaniami i realizację prawnych procesów ujawniania.
8
Bezpieczeństwo informacji poufnych
Dzięki centralnemu zarządzaniu zabezpieczeniami informacji i ich egzekwowaniu oraz funkcjom kontrolnym, Exchange Server 2010 sprawia, że szyfrowanie, kontrolowanie i moderowanie komunikacji w firmie jest łatwe.
9
Mniejsze zagrożenie złośliwym oprogramowaniem i spamem
Exchange Server 2010 aktywnie chroni komunikację dzięki wbudowanym zabezpieczeniom przed wirusami i wiadomościami-śmieciami, a także zapewnia obsługę różnorodnych rozwiązań zabezpieczających firm zewnętrznych.


Więcej o rozwiązaniu Exchange Server na stronach Microsoft  • Zostań naszym fanem na facebook:

Sign in form