Systemy erp

Systemy klasy ERP to według definicji systemy pozwalające na kompleksowe planowanie i zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa. Nasza firma zajmuje się wdrożeniami i bieżącą obsługą serwisową programów służących do zarządzania przedsiębiorstwem. Korzystając z naszego doświadczenia, możemy zajmować się obsługą małych firm jak i organizacji liczących kilkuset pracowników.
Poniżej znajduje się krótka charakterystyka systemów, których wdrożeniami i obsługą zajmuje się nasza firma.RAKS
Oprogramowanie firmy RAKS wspiera działania małych i średnich firm od ponad 20lat. Nasza firma zajmuje się obsługą wszystkich wersji oprogramowania począwszy od RAKS FK DOS poprzez RAKS2000 a skończywszy na serii aplikacji RAKS SQL. Zajmujemy się również wdrożeniami poszczególnych modułów najnowszej wersji RAKS SQL, która charakteryzuje się bardzo dużymi możliwościami przy zachowaniu stosunkowo niskich kosztów. Oprogramowanie RAKS SQL dostępne jest w liniach produktowych zależnych od wielkości firmy - Mikro Przedsiębiorstwa, Małe i Średnie Firmy, Średnie i Duże Przedsiębiorstwa, Biura Rachunkowe.
Poszczególne moduły systemu RAKS SQL wspierają pracę w firmie w następujących dziedzinach:

1
Sprzedaż i Magazyn Ten moduł systemu RAKSSQL pozwala na zautomatyzowanie procesów obsługi: sprzedaży, zamówień, zakupów, płatności i rozliczeń z kontrahentami. Umożliwia jednocześnie: tworzenie wielu cenników, definiowanie dowolnej ilości grup rabatowych, obsługę różnych typów płatności oraz prowadzenie wielu magazynów. Moduł współpracuje z: urządzeniami fiskalnymi, drukarkami i czytnikami kodów kreskowych oraz kolektorami danych. Aplikacja generuje wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące wymiany handlowej w ramach wspólnoty UE jak i poza nią. Program pozwala uzyskać pełny obraz działalności handlowej przedsiębiorstwa, dzięki szerokiej gamie gotowych zestawień oraz możliwości tworzenia własnych raportów.
2
Finanse i Księgowość Moduł obsługuje księgowość finansową w pełnym zakresie, zgodnie z polskimi przepisami i zasadami rachunkowości. Zaawansowany system znaczników, automatów i wzorców księgowych zapewnia elastyczne i szybkie księgowanie dokumentów. Aplikacja przygotowana jest do prowadzenia ksiąg wielu podmiotów gospodarczych, w dowolnie zdefiniowanych okresach sprawozdawczych. Poza standardowymi funkcjami z zakresu finansów i księgowości, system monitoruje zobowiązania i należności z kontrahentami oraz automatycznie kojarzy transakcje rozrachunkowe. Moduł umożliwia tworzenie dowolnych raportów i analiz finansowych. System współpracuje z bankowymi systemami rozliczeniowymi Home Banking.
3
Kadry i Płace Moduł Kadry i Płace oferowanej aplikacji obsługuje kompleksowo zagadnienia związane z zarządzaniem kadrami i rachubą płac. Gwarantuje pełną dowolność w tworzeniu składników płacowych wynagrodzenia. Pozwala także na wprowadzanie własnych formuł wyliczania wynagrodzeń. Automatycznie generuje dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe do urzędów skarbowych i ZUS, współpracując z programem Płatnik. Moduł gromadzi informacje o pracownikach i przebiegu ich zatrudnienia, umożliwia szczegółową ewidencję nieobecności i czasu pracy współpracując z elektronicznymi systemami rejestracji czasu pracy, z których dane są automatycznie pobierane i przetwarzane. Program wyposażony jest w system zarządzania załącznikami, który daje możliwość tworzenia archiwum dokumentów źródłowych w formie elektronicznej.
4
Środki Trwałe Moduł Środki Trwałe wspomaga zarządzanie majątkiem trwałym i kosztami jego amortyzacji. Przechowuje pełne dane o składnikach majątku przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem dokonywanych na nich operacji. Umożliwia naliczanie amortyzacji według wybranej metody. Zawarte w systemie raporty zapewniają pełną kontrolę nad stanem majątku trwałego firmy. Współpracując z modułem finansowo-księgowym w pełni rozwiązuje zagadnienia ewidencji i ruchu środków trwałych w przedsiębiorstwie. Program umożliwia niezależne prowadzenie amortyzacji księgowej i podatkowej.
5
Produkcja Oferowany moduł odpowiada za planowanie oraz realizację zdarzeń produkcyjnych. Dostarcza szczegółowych informacji dotyczących produkcji: planowanej, w toku i wykonanej. Aplikacja przystosowana jest do obsługi produkcji zleceniowej oraz powtarzalnej. Moduł wspiera użytkowników w procesie wyceny produkcji i prowadzenia gospodarki magazynowej. Umożliwia jednoczesne: zarządzanie produkcją poprzez kontrolę wykorzystanych zasobów, nadawanie numerów serii oraz terminów przydatności dla partii produkcyjnych, identyfikację użytych zasobów przy powstawaniu wyrobów. Program pozwala rozliczyć każdy etap procesu produkcyjnego.
6
Analizy, Kontroling, Budżetowanie Moduł Analizy, Kontroling, Budżetowanie powstał we współpracy z najlepszymi w Polsce specjalistami od finansów i rachunkowości, audytorami i biegłymi rewidentami. Pozwala na łatwe i szybkie tworzenie różnego typu analiz, zestawień i raportów w oparciu o gotowe wzorce. System daje możliwość tworzenia budżetów, planowania długookresowego i bieżącej kontroli realizacji budżetów. Jednocześnie jest narzędziem zapewniającym użytkownikowi możliwość sporządzania indywidualnych specjalizowanych analiz finansowych, opartych o dane zarejestrowane w części księgowej systemu RAKSSQL.
7
Bazy prawne RAKSSQL to jedyny w Polsce zintegrowany system informatyczny do zarządzania przedsiębiorstwem, którego integralnym elementem są profesjonalne Serwisy Prawne dla księgowych i pracowników działów kadr. Z myślą o komforcie pracy, a przede wszystkim bezpieczeństwie podejmowanych codziennie decyzji dostarczamy Użytkownikom pełną i zawsze aktualną bazę prawną z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Autorem Serwisów jest firma Wolters Kluwer Polska, która tworzy najpopularniejszą w naszym kraju bazę prawną LEX.
8
E-commerce Moduł E-commerce w kompleksowy sposób realizuje zadania dotyczące handlu on-line. W czasie rzeczywistym zapewnia dwukierunkową wymianę informacji pomiędzy użytkownikami sieci Internet i użytkownikami RAKSSQL. W ramach tego programu wyodrębnione zostały trzy obszary: sklep internetowy, platforma handlu B2B oraz mobilni handlowcy.
9
CRM Oferowana aplikacja CRM integruje działania w zakresie sprzedaży, realizacji zamówień oraz oferowania usług. Koordynuje i jednoczy wszystkie etapy interakcji z konsumentem. Rejestruje przebieg kontaktów z klientami i przechowuje dokumenty związane z ich obsługą. Moduł ułatwia też wyszukiwanie potrzebnych danych i usprawnia organizację pracy działu handlowego. Aplikacja zapewnia specjalizowane narzędzia zarządzania: sprzedażą, umowami, kampaniami marketingowymi oraz tzw. alarmy umożliwiające przekazywanie innym użytkownikom systemu ważnych informacji związanych z klientem.
  • Zostań naszym fanem na facebook:

Sign in form